สมัครเรียน

ภาษาญี่ปุ่น

เลือกได้ทั้ง Online และ Onsite

เริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน จนถึงระดับสูง ฝึกสนทนากับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นได้ตลอดทุกคลาส

Welcome to

Mainuchi Academic Group

Japan One Stop Service Center

The passage is attributed to an unknown typesetter in the 15th
century who is thought to have scrambled parts of Cicero’s De
inibus Bonorum et Malorum for use in a type specimen book.

Mainichi Japanese language School

ให้บริการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที จบหลักสูตรการสอน สำหรับชาวต่า ชาติโดยเฉพาะ

Mainichi
Academic Group

ให้บริการแนะแนวและให้คำแนะนำการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น และข้อมูลทุนการศึกษาทุกระดับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Intensive Course

หลักสูตรเร่งรัด เรียนภายใน 3 สัปดาห์

คอร์สเรียนทั้งหมด