ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ Business Japanese 1

หมวดหมู่: Business Japanese
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เราออกแบบคอร์สเรียนทุกคอร์สให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนเป็นพิเศษ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ และส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของนักเรียนได้อย่างดีที่สุด เริ่มต้นง่าย ๆ เพียงทดลองเรียนหรือวัดระดับภาษากับเรา ฟรี!

หากคุณต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น เราพร้อมช่วยให้การเรียนภาษาใหม่ของคุณ สนุกและได้ผลอย่างรวดเร็ว หรือถ้าคุณพูดไทยได้บ้างแล้ว เราก็พร้อมช่วยให้คุณพูด หรืออ่านเขียนญี่ปุ่นได้อย่างเจ้าของภาษา

เพิ่มความมั่นใจ เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น

เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ในหมวดหมู่ที่หลากหลาย แก้ไขข้อผิดพลาด และฝึกพูด โต้ตอบให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษายิ่งขึ้น

สาระการเรียนรู้หลัก
ไวยากรณ์และคำศัพท์ขั้นสูง

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เน้นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • คุณจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
  • หลักไวยากรณ์และคลังคำศัพท์พื้นฐาน
  • พัฒนาจากผู้เรียนไปสู่การเป็นผู้พูดภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหาของคอร์ส

Business Japanese 1
การฟัง พูด และการสนทนา

  • Business Japanese 1 – EP1
    24:22